• maig

    25

    2023
  • 346
  • 0
SUBVENCIONS PER A LA RETIRADA D’AMIANT 2023

SUBVENCIONS PER A LA RETIRADA D’AMIANT 2023

RETIRADA AMIANT 2023

Termini del 25 de maig al 25 de juliol de 2023

RESOLUCIÓ ACC/1734/2023, 16 de maig.

Des de l’Agència de Residus de Catalunya i el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ens informan de l’obertura dels Ajuts per a la retirada, en orígen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, dels imports subvencionables i condicions d’accés als ajuts.

Lund 2010, S.L., com a empresa acreditada al Rera, número d’Inscripció 61/AB/11, estem al seu costat per començar el canvi, és per això que els invitem a llegir el nostre  post sobre les passos a seguir per a l’extracció de l’amiant, i la importància de que aquestes feines es realitzin amb empreses especialitzades.

 

Des de Lund 2010, ens encarreguem de preparar la Memòria necessaria per la sol.licitut de la subvenció.

QUÈ INCLOU AQUEST AJUDA I QUÈ NO INCLOU?

Subvenciones

Importe máximo subvencionable

Annex I: Es considera subvencionable el desamiantatge d’edificacions, incloent-hi la manipulació i la retirada dels residus d’amiant procedents de la construcció efectuades per empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), així com el seu transport i el tractament dels residus de materials que continguin amiant mitjançant les empreses inscrites al Registre general de persones gestores de residus de Catalunya (RGPGRC), i si s’escau mitjans  auxiliars. Beneficiaris: Persones físiques i jurídiques, públiques o privades i Comunitats de Veïns. Import màxim subvencionable: 30.000€

Annex II: A més de ésser subvencionats totes les feines del Annex I, si es cumpleixen amb les condicions també serà subvencionada la instal.lació de les noves cobertes com ara la instalació de plaques fotovoltàiquesBeneficiaris: Propietaris de béns inmobles en els quals s’hi desenvolupi o s’hi hagi desenvolupat una activitat econòmica.

QUAN COMENÇAR LES OBRES?

Les obres es poden començar un cop la sol.licitut s’hagi presentat, ja que és el client qui ha de pagar a la empresa i deprès és el Propietari qui rep l’ingrès en el compte bancari notificat.

Malgrat que les bases reguladores ho permeten, fins que no es publiqui la Resolució d’atorgament no es garanteix ser beneficiari de l’ajut sol·licitat.

TERMINI PER REALITZAR L’OBRA I JUSTIFICAR LES FEINES REALIZTADES?

24 mesos des de la publicació de la resolució definitiva d’atorgament  i 27 mesos des de la data de la resolució definitiva d’atorgament per presentar la justificació de l’ajut.

Informació extreta del Gencat, Agència de Residus de Catalunya. 25/05/2023

DEIXA UN COMENTARI

El teu comentari serà publicat en les properes 24h.

Cancelar respuesta
© Copyright 2020 Lund Servicios Integrales by Diseño Web