• juliol

    14

    2022
  • 527
  • 0
AÏLLAMENT TÈRMIC – POLIESTIRÉ EXTRUÏT

AÏLLAMENT TÈRMIC – POLIESTIRÉ EXTRUÏT

QUÉ ÉS EL POLIESTIRÉ EXTRUÏT?

diferencias

Tiene alta tolerancia al agua

El poliestiré extruït és una escuma rígida resultant de l’extrusió del poliestiré en presència d’un gas escumant, utilitzat principalment com a aïllant tèrmic. Pot mullar-se, i és per això que s’instal.la molt a les cobertes.
El poliestiré extruït comparteix moltes característiques amb el poliestiré expandit, ja que la seva composició química és idèntica: 95% poliestiré i 5% gas. L’única diferència està al procés de conformació, però és una diferència molt important, ja que l’extrusionat produeix una estructura de bombolla tancada, que converteix al poliestiré extrusionat com l’únic aïllant tèrmic capaç de mollar-se sense perdre les seves propietats.

USOS:

Degut a la seva elevada resistència mecànica i a la seva tolerància a l’aigua, és un material que ha trobat multitut d’aplicacions dins la construcció. S’utilitza com a aïllament de terres (com a càmares frigorífiques) i també a panels de façanes, però sobretot, ha permès l’aparició d’una nova solució constructiva: la coberta invertida. Es basa en l’aïllament tèrmic, que es col.loca per sobre de l’impermeabilizant, una disposició que allarga la vida útil de la coberta.

El poliestiré extrusionat es comercialitza com a planxes amb un gruix d’uns pocs centímetres. Per la seva lleugeresa, cal llastar-ho, per evitar que sigui succionat pel vent, així que las cobertes invertides més comuns col.loquen grava o diversos tipos de loses com a remat final. Per tant, també es poden trobar al mercat loses filtrants, que consistexen en planxes de poliestiré extrusionat adherides a una loseta de formigó que cumpleixen les funcions de llast, protecció i acabat. I per a finalitzar, tambié s’utilitza com a motlle per a metasls.

BIBLIOGRAFIA

Poliestireno extruido – Wikipedia, la enciclopedia libre

DEIXA UN COMENTARI

El teu comentari serà publicat en les properes 24h.

Cancelar respuesta
© Copyright 2020 Lund Servicios Integrales by Diseño Web