• juliol

    12

    2021
  • 325
  • 0
AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

LUND 2010, és una empresa compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat, per això, en aquest blog compartirem alguns articles il.lustratius relacionats amb l’autoconsum i les energies renovables. Comencem per

AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC

L’autoconsum d’energia elèctrica és la producció d’electricitat per a consum propi, com?

En l’àmbit domèstic, l’autoconsum es fa principalment mitjançant instal.lacions d’energia solar fotovoltaica de baixa potència, que transformen directament la radiació solar en electricitat.

Aquesta captació d’energia solar es fa bàsicament mitjançant panells fotovoltaics que són la part més visible de la instal.lació, i normalment s’ubiquen a la coberta de l’edifici.

Observeu tota l’estructura necessària per produïr energia. No us heu d’espantar ja que la resta d’elements no ocupen gaire espai, per tant la seva instal.lació tant a edificacions noves como ja existents és perfectament viable.

PLACAS SOLARES

S’ha de tenir en compte que les instal.lacions d’autoconsum connectades a la xarxa són legals, qualsevol pot generar la seva pròpia electricitat.

A més de la independència energètica, s’obtenen altres aventatges com la reducció de:

  • Les emissions efecte hivernacle
  • A la pròpia facturació
  • A les pèrdues d’energia

Pot tractar-se d’una instal.lació individual o col.lectiva

La nostra instal.lació pot produïr excedents o no

Resolució del 7 de novembre de 2019. Annexe 1. Punt 11. “Sujeto de liquidación de la energía excedentaria de instalaciones de producción y generación en régimen de autoconsumo”

Quan no es produeixen excedents hi ha un sistema d’antiabocament, que evita que hi hagi electricitat que s’injecti a la xarxa general. Nomès poden ser instal.lacions de consum sense excedents les individuals i/o col.lectives connectades a la xarxa interior de consum. Mai les que autoconsumeixen electricitat d’edificis propers.

Però quan sí que es produeixen excedents, es poden acollir al mecanisme de compensació simplificada. Amb aquest mecanisme es permet compensar aquests excedents amb el consum de forma mensual a la factura, sense necessitat de donar-se d’alta com a productor elèctric ni exercir activitat econòmica. Però això té un condicionant i es que no pot ser superior al cost mensual de la part variable (cost de l’energia) de la pròpia factura.

Informació de la Generalitat de Catalunya, Institut Català d’Energia. icaen.gencat.cat. Autoconsum fotovoltaic domèstic. Consells i bones pràctiques.

DEIXA UN COMENTARI

El teu comentari serà publicat en les properes 24h.

Cancelar respuesta
© Copyright 2020 Lund Servicios Integrales by Diseño Web