• març

    14

    2019
  • 1416
  • 0
La retirada de l’amiant a les comunitats de veïns

La retirada de l’amiant a les comunitats de veïns

Durant molts anys, en la gran majoria dels projectes de construcció espanyols es va utilitzar l’amiant com un dels principals components de reforç del fibrociment, un material calcari molt recurrent, reforçat amb fibres orgàniques i minerals.

En l’actualitat, l’amiant segueix present en multitud d’habitatges i edificis del nostre país, ja sigui en forma d’uralita, façanes, teulades, xemeneies, baixants o canonades, entre d’altres variats elements constructius.

Per tant, s’han de tenir en compte una sèrie de factors i importants precaucions a l’hora d’emprendre una reforma, de caràcter parcial o integral, en una comunitat de veïns en què hi hagi fibrociment, amb l’objectiu que la seva manipulació no resulti perjudicial per a la salut dels diversos propietaris i treballadors.

No obstant això, el més recomanable, des d’un punt de vista legal, és procedir directament a la seva retirada, amb la contractació d’una empresa especialitzada com LUND, en la qual t’ajudarem a substituir-lo per altres dels materials més segurs i eficaços del mercat.

Per què és el perillós el fibrociment amb amiant?

El fibrociment per si mateix, no suposa cap problema per a la salut, ja que és un material totalment innocu. Per això, mentre es mantingui en perfectes condicions i no pateixi cap tipus de desperfecte, complirà correctament la seva funció i no comportarà cap risc.

No obstant això, la situació es complica en el moment de la seva manipulació, quan es produeixen trencaments que alteren el seu estat habitual. Després d’això, es desprenen petites partícules d’amiant que surten expulsades a l’aire i que, al seu torn, seran inhalades per les persones que es troben prop de l’estructura en qüestió, si no romanen degudament protegides.

A més, aquestes partícules també es poden posar sobre la roba, provocant que el portador les segueixi respirant progressivament i al mateix temps, exposant greument la salut de tot aquell amb el qual mantingui contacte directe.

L’amiant està totalment relacionat amb diferents malalties de l’aparell respiratori. El càncer de pulmó és la més mortal de totes les que afecten les persones exposades a aquest component. En definitiva, mèdicament és considerat un agent físic extern molt perjudicial per a la salut, com ho pot ser el tabac.

Manipulació de fibrociment: amiant en comunitats de veïns

Per la seva pròpia naturalesa, el fibrociment és un material que resisteix molt bé els grans canvis de temperatura i posseeix unes excel·lents qualitats de permeabilitat. D’aquesta manera, és idoni per a ser col.locat en llocs de la construcció que es trobin sotmesos a grans esforços d’aquest tipus com, per exemple, les cobertes, les teulades i les xemeneies.

Per les pròpies inclemències meteorològiques, és molt comú que pateixi greus danys amb el pas del temps. En aquest cas, has de saber que, per llei, no es poden realitzar tasques de reparació sobre antics materials, sinó que és obligatòria la substitució de la secció completa per altres totalment nous i nets.

No obstant això, si resulta necessària la manipulació de fibrociment en una comunitat de veïns, tan sols podrà realitzar-se quan arribi la fi de la seva vida útil, és a dir, entre els 20 i els 25 anys d’antiguitat.

En aquest sentit, fins l’any 2002 no es va prohibir l’ús d’amiant en les construccions d’Espanya, de manera que encara hi ha infinitat d’habitatges que incorporen aquest tipus de mineral en les seves instal·lacions.

Eliminar amiant sense riscos per a la salut

L’única opció legal per manipular amiant és contractar els serveis d’una empresa especialitzada, que estigui inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA) i que tingui experiència prèvia en aquest tipus de treballs.

LUND es presenta com la solució ideal per a aquest tipus d’operacions, presentant-nos com un referent del sector per la nostra professionalitat, qualitat i solucions a l’hora de dur a terme una substitució completa de fibrociment que inclogui micropartícules d’amiant.

 

 

DEIXA UN COMENTARI

El teu comentari serà publicat en les properes 24h.

Cancelar respuesta
© Copyright 2020 Lund Servicios Integrales by Diseño Web