• abril

    26

    2018
  • 3623
  • 0
¿Saps la diferència entre Rehabilitació, Reforma i  Restauració?

¿Saps la diferència entre Rehabilitació, Reforma i Restauració?

Una de les confusions més habituals amb què ens trobem diàriament és la diferència entre Rehabilitació, Reforma i Restauració. Aquests tres termes tendeixen a confondre, i encara que no són el mateix tipus d’intervenció, ni tampoc es necessiten els mateixos permisos, pot ser que en ocasions la línia que separa un tipus d’obra de l’altra sigui una mica difusa.

En ocasions s’utilitza sobretot el terme rehabilitació i reforma de forma indistinta, per exemple sentim; “Vaig a reformar meu pis” o “vaig a rehabilitar el meu pis”, quan en realitat estem parlant de coses diferents.

Així que hem decidit fer aquest post per aclarir aquests conceptes.

Diferència entre rehabiltación, Reforma i Restauració

Quan parlem de Reforma?

Les obres de reforma es reparen o substitueixen acabats o instal·lacions que podrien seguir usant-però per alguna raó s’ha decidit canviar, normalment són per motius estètics, per exemple la típica reforma d’una cuina antiquada o reformes per incrementar el valor d’un habitatge quan es vol vendre.

Cal tenir en compte que parlem de reforma, encara que impliqui un enderroc dels envans, si volem millorar l’espai però partim d’un bon estat de conservació del mateix.

Per realitzar una reforma, ja sigui en un habitatge particular o en un local comercial, s’ha de tramitar una llicència o un permís d’obres, depenent dels treballs que es vagin a realitzar, i també dels requisits que posa cada Ajuntament.

En el cas de les obres a Barcelona, ​​que són les que nosaltres acostumem a realitzar, sabem que l’Ajuntament de Barcelona s’han de comunicar les obres, i s’han de realitzar uns tràmits d’expedients d’obres que solen trigar uns tres mesos a revisar , si van pel procediment habitual.

 

Quan parlem de Rehabilitació?

Quan parlem de Rehabilitació, es realitza una reforma per arreglar o substituir algun element estructural o en les instal·lacions deteriorades, perquè es troba en mal estat i no es poden utilitzar, per evitar riscos en la utilització de l’espai.

És important aclarir que el terme rehabilitació també el fem servir quan parlem de teulades o façanes, quan hi ha una part de l’estructura en mal estat, encara que es vulgui conservar altra part de la façana.

Dins de les obres de rehabilitació, trobem per exemple treballs d’adequació a la normativa contra incendis; eliminació de barreres mitjançant la construcció de rampes, escales i construcció de passos.

Reforma del vestíbulo       instalacion de escaleras

Altres exemples de rehabilitació, com la rehabilitació de façanes i cobertes.

rehabilitación de cubiertas      rehabillitacion cubierta      Rehabilitación fachada     rehabilitación de la fachada de avenida diagona

En el cas de la rehabilitació i la reforma, per conèixer quan estem parlant de cada cas, l’ideal és comptar amb una empresa especialitzada en rehabilitació i reformes, perquè a part d’aconsellar sobre tot el procés de la intervenció, gairebé segur que també es farà càrrec de les gestions per tramitar els permisos i llicències necessaris per a dur-se a terme, ja sigui que es tracti d’una reforma d’una teulada, d’una rehabilitació parcial de la façana, d’una rehabilitació integral, etc.

Quan parlem de Restauració?

Parlem d’obres de Restauració quan la intervenció es realitza per recrear amb precisió tal com estava originàriament un edifici, monument o element catalogat, sense perdre el seu aspecte històric.

La idea és que si escau una reparació o substitució d’elements estructurals per assegurar l’estabilitat de l’edifici, monument o element, mai s’alterin les seves característiques morfològiques.

Finalment, és important recalcar la importància de contractar bons especialistes en rehabilitació i reforma, perquè en algunes ocasions passa que en el transcurs d’una reforma, es troba algun problema que altera el pressupost, incrementant-lo. Una cosa que podria haver-se evitat realitzant un estudi previ en l’estat de les instal·lacions tècniques de l’habitatge o local, per esbrinar si es tracta d’una reforma dels acabats o bé és també necessari una rehabilitació de les seves instal·lacions per estar deteriorades.

Per tant, el millor és comptar amb especialistes en obres de rehabilitació que aconsellin en cada situació sobre els treballs més recomanables de fer. Ja que si es realitza una reforma sense inspeccionar abans l’estat de les instal·lacions i es produís una avaria, caldria reparar l’avaria destrossant la reforma feta per després haver de tornar-la a fer, una pèrdua de recursos !.

Esperem que aquesta informació t’hagi servit per aclarir aquests termes de les tres ets R, Rehabilitació, Reforma i Restauració, i si t’ha quedat algun dubte, pots contactar amb nosaltres i t’ajudem a resoldre-la!

 

 

DEIXA UN COMENTARI

El teu comentari serà publicat en les properes 24h.

Cancelar respuesta
© Copyright 2020 Lund Servicios Integrales by Diseño Web