• març

    25

    2022
  • 374
  • 0
AÏLLAMENT TÈRMIC – TRETS GENERALS

AÏLLAMENT TÈRMIC – TRETS GENERALS

L’aïllament tèrmic és el conjunt de materials i tècniques d’instal·lació, que s’apliquen als elements constructius que separen un espai climatitzat de l’exterior o altres espais, per reduir la transmissió de calor entre ells.

S’utilitza per reduir la transmissió de calor des de conduccions que transporten fluids a temperatura diferent de l’ambient. També s’aplica a l’acció i l’efecte d’aïllar tèrmicament.
L’aïllament tèrmic es considera la primera, més barata i més efectiva mesura per a l’estalvi energètic.

 

AÏLLAMENT I EDIFICACIÓ

Actualment, atesa la situació de l’energia al món, l’estalvi de l’energia és una de les preocupacions més grans de qualsevol país desenvolupat. A Espanya, el consum d’energia es distribueix:

– Un 25% per al sector industrial
– Un 39% en transports
– I un 36% en agricultura, pesca, alimentació i sector domèstic.

El sector domèstic suposa un 17% de l’energia total consumida, i un 68% correspon a calefacció i aigua calenta.

 

TIPUS D’AÏLLAMENTS TÈRMICS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES:

Dins l’àmplia gamma que podem trobar per a l’aïllament d’edificis, hi ha molts tipus d’aïllaments tèrmics per impedir que el fred penetri a l’interior dels habitatges. Elements com el suro, el cotó o la cel·lulosa s’empren per a l’ aïllament de façanes, però no són els més comuns o efectius.

Aquests són els cinc tipus d’aïllants tèrmics més habituals i les seves característiques

Escuma de poliuretà

Espuma poliuretano

compuesto a base de petróleo y azúcar

Aquest material es compon a base de petroli i sucre, donant lloc a una escuma rígida i lleugera que presenta una baixa conductivitat tèrmica. Es caracteritza per la gran adherència que té a  diferents tipus de superfícies, a més que absorbeix molt poc la humitat. Un altre dels seus avantatges és la seva fàcil aplicació, ja que es pot utilitzar per emplenar càmeres i buits amb pistola.

 

Poliestirè expandit

origen sintético

se caracteriza por ser versátil

Aquest és un material d’origen sintètic, que es caracteritza per ser molt versàtil, i això fa que sigui molt emprat en construcció. També conegut com porexpan o suro blanc i s’utilitza tant per a l’ aïllament tèrmic com per alleugerir densitats en construcció.

 

 

 

Poliestirè extruït

similar al expandido

gran resistencia al hielo y al deshielo

El poliestirè extruït és molt similar a l’expandit, però té un altre tipus de propietats. Aquest tipus d’aïllant es pot mullar, per la qual cosa s’empra sobretot en la impermeabilització de cobertes. També mostra una gran resistència al gel i al desglaç. Es pot utilitzar com a material aïllant en sostres, cobertes, envans, etc.

 

 

Llana de vidre

de origen mineral y natural

gran resistencia a la humedad y con propiedades ignífugas

La llana de vidre és un producte d’origen mineral i natural que està compost per filaments de vidre aglutinats mitjançant resina. El procés pel qual s’obté aquest aïllant, és similar al de la llana de roca, i mostra una gran resistència a la humitat, a més de propietats ignífugues. Aquest aïllant es pot trobar tant en forma de panell com de mantes.

 

 

 

 

Llana de roca

aislante térmico más empleado

no inflamable

Els panells de llana de roca són un dels tipus d’ aïllants tèrmics més emprats en edificació gràcies al seu alt rendiment. Es componen majoritàriament per roca d’origen volcànic i una mica de lligant orgànic. Els panells de llana de roca no són inflamables, a diferència dels poliestirens que hem vist  anteriorment. I alhora és un molt bon aïllant acústic gràcies a la disposició multidireccional de les seves fibres.

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_t%C3%A9rmico

https://www.blatem.com/es/actualidad/noticias/tipos-de-aislantes-termicos-y-sus-caracteristicas

DEIXA UN COMENTARI

El teu comentari serà publicat en les properes 24h.

Cancelar respuesta
© Copyright 2020 Lund Servicios Integrales by Diseño Web