DESCRIPCIÓ

Rehabilitació integral de la coberta transitable del sobre àtic, substituint la impermeabilització i el paviment a elecció del propietari. Classe i detall en els acabats així com la senzillesa dels materials emprats.

© Copyright 2020 Lund Servicios Integrales by Diseño Web